Ochrana dat

Ochrana dat
1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby
1.1 Těší nás, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Michael Spitsyn, Hegholt 33, Haus 1, 22179 Hamburg, Německo, Tel.: +49 151 52494958, email: info@tricase .de. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy na odpovědnou osobu) používá tento web protokol SSL resp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https://“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek
Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru (tzv. „soubory protokolu serveru“). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit:

Naše navštívené webové stránky
Datum a čas v době přístupu
Množství odeslaných dat v bajtech
Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
Použitý prohlížeč
Použitý operační systém
Použitá IP adresa (v případě potřeby: v anonymní podobě)
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu. Údaje nebudou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Soubory cookie
Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a také hodnoty IP adresy v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi implementovanými soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b GDPR buď za účelem plnění smlouvy, nebo v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR, abychom co nejlépe chránili naše oprávněné zájmy možná funkčnost webu a zákaznicky příjemný a efektivní design návštěvy stránky.

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomáhají učinit naše webové stránky pro vás zajímavějšími. Za tímto účelem se na váš pevný disk při návštěvě našich webových stránek ukládají také soubory cookie od partnerských společností (cookies třetích stran). Pokud spolupracujeme s výše uvedenými reklamními partnery, budete o používání těchto souborů cookie a rozsahu shromažďovaných informací v každém případě informováni jednotlivě a odděleně v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání souborů cookie. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Ty lze nalézt pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudou soubory cookie akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

4) Kontakt
Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), dochází ke shromažďování osobních údajů. Které údaje se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo pro navázání kontaktu a související technickou administrativu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném vyřízení vaší žádosti, a to v případě, kdy lze z okolností dovodit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání.

5) Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy
V souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo otevření zákaznického účtu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme a používáme ke zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na doby uchovávání podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si z naší strany vyhrazuje právo na další použití údajů povolené zákonem, o čemž vás budeme níže informovat.

6) funkce komentáře
V rámci funkce komentáře na tomto webu bude váš komentář, informace o čase vytvoření komentáře a jméno vámi zvoleného komentátora uložen a zveřejněn na webu. Kromě toho bude vaše IP adresa zaznamenána a uložena. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotčená osoba zasláním komentáře porušovala práva třetích osob nebo publikovala nezákonný obsah. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by si třetí strana stěžovala, že váš publikovaný obsah je nezákonný. Právním základem pro uchovávání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm.baf GDPR. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud jsou třetími stranami namítány jako nezákonné.

7) Použití vašich údajů pro přímý marketing
Přihlaste se k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jedinými povinnými údaji pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení jakýchkoli dalších údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. K zasílání newsletteru používáme tzv. postup double opt-in. To znamená, že vám budeme zasílat e-mailový newsletter pouze v případě, že jste nám výslovně potvrdili, že souhlasíte se zasíláním newsletterů. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí, abyste kliknutím na odkaz potvrdili, že si v budoucnu přejete dostávat newslettery.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR. Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, uložíme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a také datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat možné zneužití vaší e-mailové adresy. čas. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, se používají výhradně pro reklamní účely prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Poté, co se odhlásíte, bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletterů, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterých informujeme vás v tomto prohlášení inform.

8) Zpracování dat pro zpracování objednávky
8.1 Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřenému úvěrovému ústavu jako součást platebního procesu, pokud je to nezbytné pro platební proces. Pokud jsou využíváni poskytovatelé platebních služeb, budeme vás o tom výslovně informovat níže. Právním základem pro přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

8.2 Abychom splnili naše smluvní závazky vůči našim zákazníkům, spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a doručovací adresu předáváme námi vybranému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodání zboží v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR.

8.3 Využití speciálních poskytovatelů služeb pro zpracování a zpracování objednávek

-Amazonka
Objednávka je zpracována prostřednictvím poskytovatele služeb "Amazon" (Amazon EU S.à rl, 5, Rue Plaetis 2338, Lucembursko) v rámci "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Vaše osobní údaje budou předány Amazonu pouze za účelem zpracování online objednávky. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně dat na Amazonu a prohlášení o ochraně dat Amazonu si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401
- Snadný účet
Zpracování objednávky (zejména fakturace) probíhá prostřednictvím poskytovatele služeb „easybill“ (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Jméno, adresa a případně další osobní údaje jsou předány společnosti easybill výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně dat na easybill a prohlášení o ochraně dat easybill si můžete prohlédnout na webové stránce easybill na adrese easybill.de.
- JTL
Objednávky zpracovává poskytovatel služeb "JTL" (JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven). Jméno, adresa a případné další osobní údaje budou společnosti JTL předány výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně dat ve společnosti JTL a prohlášení o ochraně dat společnosti JTL-Software-GmbH naleznete pod následujícím odkazem: https://www.jtl-software.de/Datenschutz
- SendCloud
Odeslání probíhá prostřednictvím expedičního portálu „SendCloud“ (SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 Mnichov). V souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR vaše údaje předáváme společnosti SendCloud pouze za účelem zpracování vaší online objednávky. Údaje budou předány pouze v případě, že je to skutečně nutné pro zpracování. Podrobnosti o ochraně dat na SendCloud si můžete prohlédnout na webových stránkách SendCloud na adrese www.sendcloud.de/datenschutz/.

8.4 Zpřístupnění osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

-DHL
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR před dodání zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o doručení společnosti DHL, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas během procesu objednávky. V opačném případě předáme DHL pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nutné pro doručení zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání se společností DHL nebo oznámení o doručení.
Souhlas lze kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat výše uvedené odpovědné osobě nebo poskytovateli přepravních služeb DHL.
- DPD
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), poskytneme vaši e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo před dodáním zboží v souladu s článkem 6 (1) (a ) GDPR za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení o doručení společnosti DPD, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas během procesu objednávky. V opačném případě předáme DPD pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nutné pro doručení zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání s DPD nebo oznámení o doručení.
Souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat u výše uvedené odpovědné osoby nebo u poskytovatele přepravních služeb DPD.
- GLS
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Strasse 1 - 7, 36286 Neuenstein), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. DSGVO před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení doručení společnosti GLS, pokud jste k tomu dali svůj výslovný souhlas v procesu objednávky. Jinak za účelem dodání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO pouze jméno příjemce a doručovací adresu do GLS. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nutné pro doručení zboží. V tomto případě není možné s GLS předem koordinovat termín doručení ani zasílat stavové informace o doručení zásilky.
Souhlas lze kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat výše uvedené odpovědné osobě nebo poskytovateli přepravních služeb GLS.
- UPS
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), poskytneme vaši e-mailovou adresu před dodáním zboží v souladu s čl. 6 Odstavec 1 písm. GDPR za účelem koordinace data doručení nebo oznámení o doručení společnosti UPS, za předpokladu, že jste k tomu dali výslovný souhlas během procesu objednávky. V opačném případě předáme pouze jméno příjemce a doručovací adresu společnosti UPS za účelem doručení v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nutné pro doručení zboží. V tomto případě není možné předem koordinovat termín doručení s UPS nebo předávat stavové informace o doručení zásilky.
Souhlas lze kdykoli s účinkem do budoucna odvolat výše uvedené odpovědné osobě nebo poskytovateli přepravních služeb UPS.

8.5 Použití poskytovatelů platebních služeb (poskytovatelé platebních služeb)

- Amazon Pay
Pokud zvolíte platební metodu „Amazon Pay“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (dále jen: „Amazon Payments“), kterému zašleme informace jste poskytli během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Amazon Payments a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Další informace o ustanoveních o ochraně dat služby Amazon Payments naleznete na následující internetové adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Klarna
Pokud je vybrána platební služba Klarna, platbu zpracuje Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Aby bylo možné platbu zpracovat, vaše osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa), jakož i údaje související s objednávkou jsou shromažďovány (např. fakturovaná částka, položka, typ dodávky) společnosti Klarna za účelem kontroly totožnosti a bonity, pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR v rámci objednávkového procesu . Zde můžete vidět, kterým úvěrovým agenturám mohou být vaše data předána: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo společnosti Klarna. Klarna však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů pro subjekty údajů se sídlem v Německu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
nebo pro subjekty údajů se sídlem v Rakousku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
léčeni.
-Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákup na účet" nebo "platba na splátky" přes PayPal, předáme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), pokračujte. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zpracování platby.
PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „nákupem na účet“ nebo „platbou na splátky“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- pruhy
Pokud zvolíte platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb „Stripe“, platba bude zpracována společností Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, které předáme předejte informace sdělené během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s článkem 6 (1) ( b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb se společností Stripe Payments Europe Ltd. a pouze potud, pokud je to k tomu nezbytné. Více informací o ochraně dat naleznete na „Stripe“ na následující internetové adrese: https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Kontaktování pro připomenutí recenze
Připomenutí hodnocení od ShopVote
Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní podle čl. 6 odst. 1 písm.de), abychom vám mohli zaslat připomínku hodnocení e-mailem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo hodnotící platformě.

10) Použití grafiky hodnocení a pečeti schválení
Grafika ShopVote

Na tuto webovou stránku jsme integrovali grafiku ShopVote, která zobrazuje naši pečeť ShopVote a všechna shromážděná a/nebo agregovaná hodnocení.

To slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Grafika ShopVote a s ní inzerované služby jsou nabídkou společnosti Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Mnichov.

Při vyvolání grafiky ShopVote webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a zdroj hovoru (přístup data) a dokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a automaticky se nepřepisují nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy stránek. Grafika ShopVote nezaznamenává ani neukládá žádné jiné osobní údaje.

11) Používání sociálních médií: Pluginy pro sociální sítě
11.1 Instagram jako výchozí plugin

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě „instagramové kamery“. Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhled naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud vstoupíte na stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu je přenášen přímo z Instagramu do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Instagram informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu nebo nejste aktuálně přihlášeni k Instagramu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni k Instagramu, může Instagram okamžitě přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu instagramovému účtu. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „Instagram Camera“, tyto informace se také přenesou přímo na server Instagram a tam se uloží. Informace se také zveřejňují na vašem účtu Instagram a zobrazují se tam vašim kontaktům.
Popsané operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů Instagramu na zobrazování personalizované reklamy za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu a navrhnout službu tak, aby vyhovovala jejich potřebám.

Pokud nechcete, aby Instagram přímo přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu Instagram, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Instagramu. Proti načítání zásuvných modulů Instagramu, a tedy i výše popsaným operacím zpracování dat, můžete vznést námitku s doplňky pro váš prohlížeč do budoucna, například s blokátorem skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).
Instagram LLC. se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad s úrovní ochrany dat platnou v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Instagramem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Instagramu: https://help.instagram .com/155833707900388/

11.2 Instagram plugin jako řešení Shariff

Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) z online služby Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tato tlačítka plně integrována jako pluginy, ale pouze integrována do stránky pomocí HTML odkazu. Tento typ integrace zajišťuje, že když navštívíte stránku na našem webu, která taková tlačítka obsahuje, nebude navázáno žádné spojení se servery Instagramu. Pokud kliknete na tlačítko, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá stránku Instagramu, na které můžete interagovat s tamními pluginy (případně po zadání přihlašovacích údajů).
Instagram LLC. se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad s úrovní ochrany dat platnou v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Instagramem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Instagramu: https://help.instagram .com/155833707900388/

12) Používání sociálních médií: Videa
Použití videí z Youtube

Tento web používá funkci vkládání YouTube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Je zde použit režim rozšířené ochrany dat, který podle poskytovatele spouští ukládání uživatelských informací pouze při přehrávání videa (videí). Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel „Youtube“ používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Ty se podle informací z „Youtube“ používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení nekalým praktikám. Pokud jste přihlášeni do Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu, když kliknete na video. Pokud si nepřejete být přidruženi ke svému profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily použití a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu jejích webových stránek podle potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Bez ohledu na to, zda jsou vložená videa přehrávána, je při každém přístupu na tuto webovou stránku navázáno připojení k síti Google „DoubleClick“, což může spustit další operace zpracování dat bez našeho vlivu.

Google LLC se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad s úrovní ochrany dat platnou v EU.

Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

13) Služby webové analýzy
13.1 Google (Universal) Analytics

– Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
Tento web používá Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. V důsledku prodloužení bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.
Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete zásuvný modul prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem a nainstalujete:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz a nastavte soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucí detekci službou Google Analytics na této webové stránce (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, smažte soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivujte Google Analytics
Google LLC se sídlem v USA je certifikován pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad s úrovní ochrany dat platnou v EU.
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

13.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Tento web používá službu webové analýzy Hotjar od společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).
Pomocí tohoto nástroje lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých se používá Hotjar (tzv. tepelné mapy). Můžete například vidět, jak daleko uživatelé posouvají a jak často klikají na tlačítka. Pomocí nástroje je také možné získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webu. Získáváme tak cenné informace, aby byly naše webové stránky ještě rychlejší a uživatelsky přívětivější. Výše uvedená analýza je založena na našich oprávněných zájmech pro účely optimalizace a marketingu a na zájmově orientovaném designu našich webových stránek v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Při používání tohoto nástroje věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobní data. Chápeme tedy pouze to, na která tlačítka klikáte a jak daleko posouváte. Oblasti webových stránek, ve kterých se zobrazují osobní údaje od vás nebo třetích stran, jsou automaticky skryty společností Hotjar, a proto je nelze kdykoli vysledovat.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít hlavičku „Do Not Track“ k zamezení použití nástroje Hotjar, takže se nezaznamenávají žádná data o návštěvě příslušné webové stránky. Toto je nastavení, které v aktuálních verzích podporují všechny standardní prohlížeče. Za tímto účelem odešle váš prohlížeč společnosti Hotjar požadavek na deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud používáte naše webové stránky s různými prohlížeči/počítači, musíte pro každý z těchto prohlížečů/počítačů nastavit „hlavičku Do Not Track“ zvlášť.

Podrobné pokyny s informacemi o vašem prohlížeči naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/opt-out
Další informace o Hotjar Ltd. a prostřednictvím nástroje Hotjar lze nalézt na adrese: https://www.hotjar.com
Zásady ochrany osobních údajů Hotjar Ltd naleznete na: https://www.hotjar.com/privacy

14) Nástroje a různé
upnout

Pro zlepšení interakce s našimi návštěvníky používáme plugin Java Script od uptain GmbH, Obergrünewalder Str. 8 a, 42103 Wuppertal ("uptain plugin"). To nám umožňuje analyzovat vaše používání webové stránky a zlepšit kontakt se zákazníky (např. prostřednictvím dialogového okna). K tomu shromažďujeme informace o vašem chování při používání, tj. pohyb kurzoru, délka pobytu, kliknuté odkazy a veškeré poskytnuté informace. Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem na přímém marketingu a poskytování našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Jako zpracovatel je uptain GmbH přísně vázána našimi pokyny. Shromážděné informace nebudou předány třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít zákonnou povinnost. Pokud informace shromážděné pluginem uptain obsahují osobní údaje, budou vymazány ihned po návštěvě našich webových stránek.

Použití uptain pluginu můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím následujícího odkazu: www.mrosenfeld.de?__up_tracking_unsubscribe

15) Práva subjektu údajů
15.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává komplexní práva subjektu údajů (právo na informace a zásah) vůči osobě odpovědné za zpracování vašich osobních údajů, o čemž vás budeme informovat níže:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje poskytnuty. nebo budou zveřejněny, plánovaná doba uložení nebo kritéria pro stanovení doby uložení, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování, námitka proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud byly které jsme od vás nezískali, Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás, jakož i vaše právo být informován, které zaručuje podle čl. 46 GDPR při předávání vašich údajů společnosti D existují třetí země;
Právo na opravu v souladu s čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo doplnění vašich neúplných údajů, které ukládáme;
Právo na výmaz v souladu s čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo se však neuplatní zejména v případě, že je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud bude ověřena přesnost vašich údajů, které napadáte, pokud odmítnete výmaz vašich osobních údajů. údaje z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho Požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud vaše údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme nebo pokud jste vznesli námitku proti důvody vaší konkrétní situace, pokud ještě není jasné, zda převažují naše oprávněné důvody;
Právo na informace dle čl. 19 DSGVO: Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě, resp. výmaz údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě, pokud jde o technicky proveditelné;
Právo odvolat udělený souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Svůj souhlas se zpracováním údajů máte právo kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V případě odvolání dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání;
Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte – aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky – právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.
15.2 PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA ZÁKLADĚ VYROVNÁVÁNÍ ZÁJMŮ V NAŠICH PŘEDCHOZÍCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMECH, MÁTE KDYKOLI PRÁVO PROTI TOMTO ZPRACOVÁNÍ NÁMITKU Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE S DALŠÍM ÚČINEM.
POKUD VYUŽIJETE SVÉ PRÁVO NA NÁMITKU, ZASTAVÍME ZPRACOVÁNÍ ZAPOJENÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ VŠAK ZŮSTANE VYHRAZENO, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY, NEBO JESTLIŽE SE ZPRACOVÁNÍ JDE PRO OSVĚDČENÍ, UPLATNĚNÍ LICENCÍ

POKUD JSOU NÁMI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMÉ REKLAMNÍ ÚČELY, MÁTE PRÁVO PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY KDYKOLI NÁMITKU. MŮŽETE NÁMITKY, JAK JE POPSANO VÝŠE.

POKUD UPLATÍTE SVÉ PRÁVO NA NÁMITKU, ZASTAVÍME ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO PŘÍMÉ MARKETINGOVÉ ÚČELY.

16) Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušné zákonné době uchovávání (např. obchodní a daňové uchovávání). Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou nutné k plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo nemáme oprávněný zájem na dalším uchovávání.

Kontaktní formulář